Upphovsman: 
Siseministeerium

Ett tredje hål i skrovets styrbordssida går in till bildäck och har utåtbuktande skador i fartygsplåten, vilket har föranlett nya spekulationer om sprängladdningar.