Upphovsman: 
FT BILD

KI:s rektor, som vi inte namnger här, lät riva och frakta bort en staty av sin föregångare Anders Retzius förra året.