Upphovsman: 
Regeringen

Från Stefan Löfvens tal idag inför Malmöforumet.