Upphovsman: 
Polisen

Platsen där sprängmedlet och tändhattarna hittades.