Upphovsman: 
Landstingshuset/Facebook

Bo Broman (SD). Till höger: "Lady Busty" och "Miss Shameless".