Upphovsman: 
FT BILD

Krog- och finansmiljön runt Stureplan i Stockholm pekas ut i Brås studie.