Upphovsman: 
Länsstyrelsen Västra Götaland
Bildkälla: 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2023-09-26-fortsatt-tilltradesforbud-vid-skredomradet-i-stenungsund.html