Upphovsman: 
Folk och Försvar
Bildkälla: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2023/12/snart-dags-for-folk-och-forsvars-rikskonferens-i-salen/