Upphovsman: 
US Army

Amerikanska och estniska soldater under militärövning i Estland.