Upphovsman: 
Atlantic Council

Flera svenska nationalister har deltagit som frivilliga i den uppmärksammade Azovbataljonen.