Högintensiv fysisk aktivitet ger fler hälsovinster

Publicerad 19 februari 2024 kl 12.31

Vetenskap. Att röra på sig är avgörande för en god hälsa. Men alla aktiviteter är inte lika effektiva. För att få hälsovinster krävs en högre intensiv fysisk aktivitet än tidigare forskning visat, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Dela artikeln

Resultaten i avhandlingen bygger på data från fyra tidigare stora hälsostudier som mäter fysisk aktivitet. Jonatan Fridolfsson har analyserat samma data på nytt med hjälp av förbättrade metoder för databearbetning och statistisk analys, vilket gör det möjligt att mer exakt mäta sambandet mellan olika nivåer av fysisk intensitet och hälsa.

Fysisk aktivitet är allmänt erkänt som en viktig faktor för att förebygga och behandla olika sjukdomar. Men hälsoeffekterna av olika intensitet av fysisk aktivitet har inte varit lika tydliga.

I avhandlingen har Jonatan Fridolfsson, nyligen disputerad i kost- och idrottsvetenskap, studerat ett fysiologiskt mätvärde som anger intensiteten i olika fysiska aktiviteter, det så kallade MET-värdet (Metabolic Equivalent of Task). Till exempel motsvarar en MET energiförbrukningen för en individ i sittande vila, medan en rask promenad i fem kilometer på en timme har ett värde på cirka 4 MET och intensivt hoppande med hopprep motsvarar drygt 11 MET.

Nuvarande rekommendationer från bland andra Folkhälsomyndigheten betonar att det krävs minst måttlig intensitet för att få hälsofördelar, vilket motsvarar en tröskel på 3 MET. Men det är en för låg nivå för de flesta personer. I stället pekar resultaten i avhandlingen mot en tröskel på närmare 4,5 MET under 150−300 minuter i veckan, utspritt över de flesta veckodagarna, för att få flest hälsovinster.

Avhandlingen visar att konditionsnivån är en avgörande faktor för att bestämma den nödvändiga intensiteten av fysisk aktivitet för att uppnå hälsovinster. Detta har inte visats tidigare när fysisk aktivitet uppmätts i vardagen. Däremot har tidigare forskning antytt att det skulle vara en viktig faktor baserat på studier i laboratoriemiljö.

− Den fysiska aktiviteten ska vara tillräckligt intensiv för att man ska bli varm och andfådd. Ett riktmärke kan vara att det ska gå att prata, men inte sjunga. Om man är äldre och har dålig kondition kan det räcka med vardagssysslor, men för den som är ung och frisk kan det till exempel krävas löpning eller snabb cykling för att få en bättre hälsa. Det viktiga är att aktiviteten är tillräckligt intensiv för att förbättra konditionen, säger Jonatan Fridolfsson.

Resultatet skiljer sig från Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att starkare betona vikten av måttlig till högintensiv aktivitet och att det inte räcker att byta ut stillasittandet mot vilken aktivitet som helst.

– Det krävs däremot inte maximal ansträngning som ger blodsmak för att förbättra sin kondition och därmed hälsa. Men specifika hälsovinster kan vara kopplade till olika intensitetsnivåer. Det krävs till exempel högre intensitet för att sänka sina blodfetter än för att sänka sitt blodsocker, säger Jonatan Fridolfsson.


Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Fyra i matchfixningshärva. Allsvenskan-matchen var uppgjord på förhand.0 Plus

Nyheter från förstasidan

112-appen börjar larma om skjutningar och sprängdåd

Anpassas till nya verkligheten. "Hoppas det kan leda till fler tips vid jakten på gärningspersonen."0 

Ekonominyheter

Skattesubventionerade "serverhallar" var bitcoinfabriker

Nya cirkusen kring politikernas skandalsatsning.. "Hur mycket pengar den här sedelpressen spottat ut i tillgångar, det vet vi inte."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.