Coronapatient på intensiven på Karolinska i Solna. Av de smittade som läggs in på intensivvårdsavdelningar avlider cirka 35 procent, enligt statistiken.

Ny statistik: Var femte coronapatient på sjukhus avlider

Publicerad 27 maj 2020 kl 18.14

Inrikes. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att många vårdas länge på sjukhus för covid-19. Medianvårdtiden för patienterna som hade vårdats på sjukhus var 7 dygn, och för dem som även vårdats på intensivvårdsavdelning 20 dygn. Samtidigt avled 20 procent av sjukhuspatienterna under vårdtiden.

Gilla artikeln på Facebook

Socialstyrelsen har undersökt vårdtider för patienter som har bekräftats smittade och vårdats på sjukhus. Siffrorna baseras på uppgifter från 15 regioner och ger en bild av vårdtider för dem som testat positivt för coronavirus 14 mars till och med 15 april 2020.

– Det här är den första svenska statistiken som tas fram på det här området, och ett underlag som gör det lättare att förstå sjukdomen, planera verksamhet i hälso och sjukvården och göra uppföljningar, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, i ett uttalande.

Totalt hade 4.487 patienter vårdats på sjukhus under perioden och av dem hade 12 procent någon gång under vårdtiden vårdats på intensivvårdsavdelning, IVA. Den totala medianvårdtiden för patienter som fick slutenvård var 7 dygn. I gruppen som även intensivvårdats låg medianvårdtiden på 20 dygn.

– Det vi ser är att vårdtiderna för covid-19 generellt är långa, särskilt för dem som intensivvårdas, det finns vissa som vårdas ända upp till 30 dagar och även därutöver. Det kan vara svårt att jämföra med annan sjukvård och andra sjukdomar, men som referens kan i sammanhanget nämnas att medelvårdtiden för alla som ligger på sjukhus är cirka 5 dygn, säger Anna Bennet Bark, enhetschef vid statistikservice på Socialstyrelsen.

Nästan alla patienter i underlaget, 97 procent hade skrivits ut inom 30 dagar, men bland de som hade intensivvårdats hade 20 procent, 67 personer, längre vårdtid än så.

Bland de covid-19-patienter som inte hade vårdats på intensivvårdsavdelning var 56 procent män och 44 procent kvinnor. I gruppen som hade intensivvårdats var andelen män större, 70 procent.

Patienter som vårdades på IVA var också oftare under 70 år än de som inte hade fått intensivvård, 77 procent att jämföra med 55 procent. Av de som vårdades på sjukhus hade 19 procent hemtjänst och 4 procent boendeform särskilt boende.

– Vi vet inte med säkerhet bakgrund än till siffrorna och vilka vårdbeslut som tagits. Men det är viktigt att alla får en individuell bedömning och ges den sjukvård man behöver. Siffrorna kring sjukhusvård och gruppen äldre är något vi kommer fortsätta att följa i kommande analyser, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Av de 4.487 patienterna avled 20 procent under sjukhustiden. Av de som vårdats på intensivvårdsavdelning var siffran högre, 35 procent.

Det var fler äldre patienter som avled än yngre; i åldersgruppen 70 år eller äldre avled 37 procent att jämföra med 7 procent bland dem under 70 år. Totalt avled 22 procent av männen och 17 procent av kvinnorna under vårdtiden.


Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Danmark: Nu drar vi in uppehållstillstånden för syrierna – "De ska självklart åka hem"

Kriget är slut – nu ska de hem. Danska S-regeringen beordrar sitt migrationsverk att ompröva redan fattade asylbeslut.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.