Piskade och slog sina barn – slapp utvisning på grund av "barnens behov av sin far"

Publicerad 2 november 2016 kl 17.59

Lag & Rätt. En enkelbiljett till Irak. Det kan bli påföljden för den 37-årige illegale invandrare som i början av oktober dömdes för att ha slagit sin fru sönder och samman och misshandlat och piskat sina barn under fem års olaglig vistelse i Sverige. Göta hovrätts kontroversiella beslut att låta mannen stanna i landet på grund av "barnens behov" av "hen" har nämligen överklagats – till Högsta domstolen.

Gilla artikeln på Facebook

Att riksåklagaren överklagar ogillade utvisningsyrkanden är mycket ovanligt men efter det provocerande beslutet att låta en arab som dömts för brott mot sina barn stanna i Sverige på grund av barnens "behov av kontakt" med sin far har ärendet nu överklagats till Högsta domstolen.

Tingsrätten beslutade att utvisa 37-åringen ur riket i fem år. Mannen hade sökt asyl i Sverige för första gången 2008 och fått avslag 2009. Istället för att åka hem stannade han illegalt i landet och sökte på nytt asyl 2014, varpå han fick avslag igen. Medan han bodde illegalt i landet ägnade han sig åt att misshandla sin fru och barn, och hota med att mosa sönder fruns ansikte inför barnen.

I sin dom motiverade tingsrätten sitt utvisningsbeslut bland annat med att hänvisa till ett yttrande från socialen i Tingsryds kommun, där det framgick att det "utifrån barnens bästa" inte var lämpligt för barnen att ha kontakt med sin far och att de på grund av fadern måste bo i ett skyddat boende.

"Bedömningen är att barnen behöver skyddas från sin far och att de inte skulle påverkas negativt om deras far utvisas", skrev tingsrätten.

Hovrätten: "Hen" ska få stanna
Men hovrätten gjorde en annan bedömning och rev upp tingsrättens utvisningsbeslut. I sin dom skrev rättens ordförande att man, när man bedömer om en invandrare ska utvisas, måste ta hänsyn till hur länge "hen vistats i Sverige liksom den anknytning hen har till Sverige överhuvudtaget". Hovrätten fortsatte därefter sitt resonemang på följande vis:

"Den omständigheten att utlänningen har familj här torde nästan regelmässigt innebära en betydelsefull anknytning till landet".

Riksåklagaren delar inte Göta hovrätts "regelmässiga" bedömning och skriver i ett skriftligt uttalande att arabens anknytning till Sverige främst består av hans anknytning till familjen:

"Den tilltalade är dock dömd för våldsbrott mot såväl sin hustru som mot ett av barnen. Brotten har begåtts inför barnen", heter det bland annat.

Riksåklagarens bedömning är därför att barnens behov av kontakt med sin far för närvarande är så begränsat att han utan problem kan utvisas till arabvärlden.


Ekonominyheter

Rena magin? Bostadspriserna fortsätter stiga – på bred front

Svenska boprisfesten tycks trotsa ekonomins lagar.. "När man inte tror att priserna kan stiga mer så gör de det ändå."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.