Polisen lanserar "Sluta skjut" för barn i Malmö

Publicerad 9 november 2023 kl 08.29

Inrikes. Polisen och Malmö stad ska börja använda delar av Sluta skjut-konceptet på barn under 17 år som bedöms vara i riskzonen för att dras in i allvarliga våldsdåd.

Dela artikeln

För att minska det dödliga och grova våldet i kriminella nätverk i Malmö lanserades den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), i Sverige betecknad "Sluta skjut", år 2018.

När Sluta skjut lanserades bestod de våldsdrivande aktörerna i Malmö nästan uteslutande av personer över 18 år. Utvecklingen inte minst det senaste året visar emellertid en kraftig ökning av barn som ingår i kriminella nätverk och som riskerar att utsättas eller utsätta andra för allvarligt våld, enligt polisen.

Sluta skjut för den som är under 18 år, innebär att ungdomen tillsammans med vårdnadshavare kallas till ett möte med polisen och socialtjänsten. Hittills har metoden använts på en handfull ungdomar i Malmö.

– Vi markerar att polisen har ett öga på dem, men framför allt förmedlar vi vår oro över barnet till föräldrarna. Vi sätter fokus på dem och är tydliga med att socialtjänsten kommer att sätta in de sociala insatser som anses nödvändiga om ungdomen fortsätter på samma bana, säger Glen Sjögren, koordinator för projektet, i ett uttalande på polisens hemsida.

Sedan Sluta skjut infördes i Malmö har informationsutbytet utvecklats mellan polis, socialtjänst och kriminalvården. Det är en stor fördel för att kunna identifiera de ungdomar som ska kallas till möte med pols och socialtjänst.

Anpassningen av Sluta Skjut till en yngre målgrupp är än så länge i sin linda och kommer att utvärderas kontinuerligt.


Nyheter från förstasidan

Alla invandringskritiska tidningar blir av med mediestödet

Nya Tider, Bulletin, Insikt24 med flera. Går miste om bidragen med nya mediestödet, som presenteras idag.0 

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.