Foto: brmurray

Sharia-jurist får inte bli advokat

Publicerad 9 februari 2012 kl 11.52

Inrikes.Högsta domstolen konstaterar att en muslimsk man som avlagt juristexamen i Iran och som deltagit i några kurser hos Advokatsamfundet i Sverige inte uppfyller de alternativa förutsättningarna för att få kalla sig advokat.

Gilla artikeln på Facebook

Den 44-årige iraniern ansökte om inträde i Sveriges advokatsamfund varpå styrelsen avslog mannens ansökan. Motiveringen var att mannen inte uppfyllde kravet på att ha avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbetet, skriver Dagens Juridik.

HD konstaterar att mannen inte avlagt svensk juristexamen som krävs enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 rättegångsbalken. Advokatsamfundet kan bevilja dispens men det har man inte gjort. HD ska inte överpröva dispensfrågan, fastslår domstolen i sin dom.


Kolumn: Paul Gottfried. Om lärosäten som dukar under för politisk korrekthet.0 Plus

Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.