Bostadsbubblan

Statligt register över bostadsrätter på gång

Publicerad 3 juli 2022 kl 08.21

Ekonomi. Bostadsrätter utgör säkerhet för banklån på över 1.250 miljarder kronor men vem som äger dem har hittills varit upp till varje bostadsrättsförening att hålla ordning på, vilket försvårar Kronofogdens arbete om lånen inte kan betalas. Nu vill en statlig utredning införa ett register över vem som äger varje bostadsrätt.

Dela artikeln

Den 1 juli tog bostadsminister Johan Danielsson emot betänkandet "Ett register för alla bostadsrätter" från den särskilde utredaren Bengt Kjellson. I betänkandet föreslås att ett statligt register över alla bostadsrätter inrättas, både för bostäder och lokaler. Lantmäteriet föreslås som ansvarig myndighet.

Bakgrunden till förslaget är de stora ekonomiska värden som bostadsrätterna representerar i det tungt belånade Sverige, där många av de mest belånade medelklasshushållen kan förväntas hamna på obestånd framöver.

"Värdet av de bostadsrätter som säljs under ett år uppgår till cirka 250 miljarder kronor och bostadsrätterna utgör säkerhet för banklån på över 1.250 miljarder kronor", skriver regeringen på sin hemsida.

Enligt utredarens förslag kommer pantsättning av bostadsrätter i fortsättningen ske genom registrering i det nya registret. Det underlättar Kronofogdens arbete med att hitta bostadsrätter vid en tillgångsundersökning och försvårar även för den som vill skriva över bostadsrätten på andra för att slippa utmätning.

– Ett offentligt register över bostadsrätter innebär en ökad säkerhet för enskilda köpare av bostadsrätter men det ökar också möjligheterna att förebygga och upptäcka brott, säger bostadsminister Johan Danielsson i ett uttalande.

I betänkandet, som kommer att sändas ut på remiss, föreslås att registret upprättas under en tolvmånadersperiod som inleds den 1 juli 2024.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.