Styrräntan lämnas oförändrad

Publicerad 27 mars 2024 kl 11.30

Ekonomi. Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Det anser Riksbanken, som idag därför har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent.

Dela artikeln

Riksbanken pekar på att inflationen har fortsatt att sjunka och indikatorer tyder på att den närmar sig 2 procent.

"Mot bakgrund av de senaste årens mycket höga inflation och förändrade prissättningsbeteende hos företagen vill direktionen få ytterligare bekräftelse på att inflationen stabiliseras nära målet. Risken för att inflationen ska bita sig fast på för höga nivåer fortsätter visserligen att minska, men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent", skriver myndigheten.

Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni, enligt Riksbanken.

Direktionen betonar dock att det finns risker som kan göra att inflationstrycket stiger igen. Till dessa hör nya utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, att kronan fortsätter att försvagas eller att företagens prissättningsbeteende inte normaliseras som förväntat.

"Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna är avgörande för hur penningpolitiken kommer att utformas."


Nyheter från förstasidan

Fler dömda iranier vill slippa fängelse efter Kristerssons uppgörelse

"Det är diskriminering". Kritik mot att regeringen inte lyckades tömma alla iranska fängelser på svenska medborgare.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.