"Svenska tillståndet" bland årets nyord

Publicerad 27 december 2023 kl 08.25

Kulturnyheter. Den mångkulturella våldsvågen, inflationen, klimatdebatten och kriget i Ukraina präglar alla 2023 års nyordslista från Språktidningen och Språkrådet. Men också det senaste årets AI-utveckling.

Dela artikeln

– De kriminella gängens egen slang letar sig nu in i medierapporteringen i allt större utsträckning. Det ser vi i ett ord som klivare för en person som begår brott på uppdrag av andra i ett kriminellt nätverk, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet.

Flera andra nyord kan på olika sätt kopplas till oroligheter eller kriminalitet. Koranbränningarna utlöste en korankris, en politiskt känslig situation där muslimer såg brännandet av koranen som ett skäl att angripa svenska intressen eller bojkotta svenska produkter. Det svenska tillståndet, som hämtats från våra grannländers beskrivning av den mångkulturella situationen i Sverige, finns också med.

I samhällsdebatten poängteras allt oftare vikten av cyberresiliens, förmågan att stå emot it-attacker från främmande makt.

En annan trend som sätter spår i nyordslistan är AI-utvecklingen.

Generativ AI fick sitt stora allmänna genombrott under 2023. Det ledde bland annat till att prompta, ett ord som använts länge i fackspråk, plötsligt fick en mycket bredare användning om att skriva instruktioner till en AI, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen, i ett pressmeddelande.

Nyordslistorna 2020 och 2021 dominerades av ord med anknytning till coronapandemin. 2022 års lista färgades av konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Alla dessa tre listor sågs av många som ganska deppiga eftersom orden blev symboler för en negativ samhällsutveckling.

– Nyordslistan 2023 har en bredare palett av ord och ses nog inte som fullt lika deppig. Det är inte heller längre någon enskild händelse som dominerar lika kraftigt bland nyorden, säger Ola Karlsson.

– Men sett till hur orden är bildade följer årets lista samma mönster. En majoritet av nyorden är sammansättningar och engelskan är den främsta långivaren till svenskan, säger Anders Svensson.
Nyordslistan innehåller 34 ord som har myntats eller blivit vanligare under 2023. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan.

Hela nyordslistan för 2023

AI-klonad: kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst.

Barbenheimer: samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer.

Bubbelhoppa: medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper.

Cyberresiliens: förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner.

Deinfluencing: att i sociala medier uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst.

Det svenska tillståndet: den situation i Sverige där gängkriminalitet präglar samhället.

Dna-pass: kort som innehåller alla viktiga genetiska uppgifter om en person, för användning i vården.

Dopaminfasta: avhållsamhet från aktiviteter som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan.

Dubbelswisha: betala två gånger i rad på till exempel en massagesalong, där den andra betalningen misstänks vara för sexuell tjänst.

Evighetskemikalie: syntetiskt framställt ämne som inte kan brytas ner i naturen utan som finns kvar för evigt.

Exposekonto: konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller nakenhet.

Gargasnipe: smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier.

Generativ AI: artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik.

Grön kolonialism: exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats.

Hyschpengar: penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information.

Ick: drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande.

Insynsprincip: princip som innebär att privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som offentlighetsprincipen.

Klivare: person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk.

Korankris: politiskt svår situation utlöst av tillståndsgivna skändningar av Koranen.

Krigssponsor: aktör som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatteinbetalningar.

Känslighetsläsare: person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll.

Longtermism: etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt.

Menstrosa: trosa som fungerar som mensskydd.

Multilojal: som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter.

Nepo baby: person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder.

Neurodiversitet: variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp.

Prompta: skriva en textinstruktion till en AI-tjänst.

Relationism: spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas.

Situationship: längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap.

Snikflation: strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster.

Streamingfarm: samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är.

Tantparkour: lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över.

Toxisk positivitet: positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas.

Vild graviditet: graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården.


Nyheter från förstasidan

Bidragsfuskande ministern ska stoppa bidragsfusk

"Nu blir det enkelt att komma åt fusket". Försäkringskassan ska få hjälp kontrollera det utbredda så kallade VAB-fusket.0 

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.