"Vi backar aldrig om massåtervandringen"

Publicerad 17 april 2018 kl 15.51

Debatt. Våra initiala beräkningar visar att en massåtervandring av hundratusentals är fullt genomförbar. Vi kommer att agera blåslampa och aldrig acceptera annat än fullt genomslag i frågan, skriver Gustav Kasselstrand och Jeff Ahl från Alternativ för Sverige (AFS).

Gilla artikeln på Facebook

Massinvandringen har lett till överbelastning av systemen. Dessutom har såväl socialistiska som borgerliga regeringar gett illegala invandrare välfärdsförmåner som svenskar saknar, till exempel vad gäller tandvård.

Tandläkare som vi varit i kontakt med vittnar om svenska fattigpensionärer som gråter på mottagningarna eftersom de saknar ekonomiska resurser för tandvårdsinsatser, samtidigt som illegala invandrare får betala 50 kronor för all tandvård. Likaså har Svensk Läkartidning gått igenom 55 dödsfall i sjukvården som Lex Maria-anmälts och konstaterat att en fjärdedel av dessa beror på överbelastning, vilket bland annat är ett resultat av massinvandringen. Till och med barn har dött till följd av detta, bland annat ett barn i Region Gävleborg som dog i förlossningsvården 2017 – anledningen var överbelastning och fallet Lex Maria-anmäldes.

Vi kan fortsätta skriva om den systemkollaps vi är i inledningsskedet av, men vi vill istället fokusera på lösningarna.

Alternativ för Sverige vill som enda parti påbörja en massåtervandring av systembelastande invandrare som bor i Sverige. Vi har kommit till ett vägskäl i svensk politik där vi måste välja om våra barn ska få den sjukvård de har rätt till, eller om vi ska dalta med vuxna människor som har kommit hit för begå brott eller för att utnyttja våra välfärdssystem och vägra arbeta.

Till att börja med ska alla med bakgrund i ett annat land automatiskt skickas hem efter avtjänat straff (eller ännu bättre, avtjäna sitt straff i fängelse i hemlandet) om de begått grova brott eller upprepade mindre förseelser, och deras medborgarskap ska kunna dras in. Polisen ska få resurser och utvidgade befogenheter för att lättare hitta illegala invandrare. Dessutom ska alla uppehållstillstånd omprövas. De invandrare som belastar systemen utan att bidra med något ska få sina uppehållstillstånd indragna. Anhöriginvandrare med uppehållstillstånd måste kunna försörjas av den som är anknytningsperson, om de inte arbetar själva. Medborgarskap ska kunna omprövas för alla de som erhållit detta men misskött sig på olika sätt.

Våra initiala beräkningar, politiska och logistiska analyser visar att en massåtervandring av hundratusentals är fullt genomförbart.

Vår politik kommer avlasta kommunerna genom att överbelastningen av vård, omsorg och övriga trygghetssystem successivt kommer minska och inom tid försvinna. Alternativ för Sverige vill parallellt med detta genomföra viktiga välfärdsreformer, till exempel att tandvården omfattas av samma generösa högkostnadsskydd som övrig sjukvård och att våra fattigpensionärer därmed får råd med tandvård. Självklart dras illegala invandrares rätt till gratis tandvård in.

De rättsvårdande myndigheterna ska få ökade anslag och hela statsapparaten ska mobiliseras för att hantera massåtervandringen. Helhetsförslag kommer presenteras i god tid före valet och med stöd av den skuggbudget vi arbetar med. Alternativ för Sverige är ensamma om dessa omfattande åtgärder, men som är avgörande för att rädda Sverige från systemkollaps.

Den 9 september kan du välja mellan att rädda våra barns framtid eller nöja dig med mellanmjölkslösningar som på sin höjd fördröjer systemkollapsen. Med Alternativ för Sverige i riksdagen kommer politisk handlingskraft in i svensk politik. Vi kommer att agera blåslampa och aldrig acceptera annat än fullt genomslag vad gäller frågan om massåtervandring i eventuella förhandlingar. En röst på Alternativ för Sverige är en röst för att rädda våra barns framtid.

GUSTAV KASSELSTRAND
Partiordförande, Alternativ för Sverige

JEFF AHL
Riksdagsledamot och kandidat för Alternativ för Sverige.


Satte skräck i muhammedanerna. Arabisk historiker: "Ingen vågade möta dem i strid"0 Plus

Våldsamma scener i Östeuropa. By gick samman för att hämnas sexmordet på 8-åringen.0 Plus

Försvarar sig med att allt är Sveriges fel. En rad offer – mannen körde in i vakterna när han skulle gripas.0 Plus

Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.