Blockerade E4 och stoppade ambulans – frias för sabotage

Publicerad 12 april 2024 kl 16.24

Lag & Rätt. De klimataktivister som limmade fast sig vid E4:an och stoppade trafiken – bland annat en utryckande ambulans – frias idag för sabotage av hovrätten. Istället kommer de undan med dagsböter för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Dela artikeln

Händelsen inträffade i augusti 2022 på E4:an i norra Stockholm. Klimataktivisterna från grupperingen "Återställ våtmarker" gick ut på vägbanan i rusningstrafik limmade fast sig.

Vägblockaden orsakade trafikstockning och flera mil långa köer på en av Stockholms mest trafikerade vägar. En utryckande ambulans var ett av fordonen som stoppades.

Aktivisterna åtalades för brotten sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. De har tillbakavisat åtalet och argumenterat för att de har agerat inom ramen för sin demonstrationsfrihet och att deras handlande inte kan anses allvarligt ha stört den allmänna samfärdseln samt att de har "handlat i nöd" på grund av "klimatet".

Solna tingsrätt dömde samtliga åtalade för både sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Hovrätten konstaterar först att enbart det förhållandet att gärningen begicks i samband med en demonstration inte är skäl att frikänna de tilltalade från ansvar för brott.

– Demonstrationsfriheten ger inte i sig någon person rätt att agera på ett sätt som är att bedöma som sabotage eller ohörsamhet mot ordningsmakten, säger referenten i målet, tf. hovrättsassessorn Erik Silvén Möller, i ett uttalande.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten dock att det inte varit frågan om en sådan allvarlig störning som krävs för att döma för sabotage. De tilltalade frikänns därför från detta brott.

– Även om aktionen medförde en stor olägenhet för många anser hovrätten att agerandet inte inneburit en sådan betydande störning att det kvalificerar som det allvarliga brottet sabotage, säger Erik Silvén Möller.

Enligt hovrätten är det dock utrett att samtliga tilltalade inte har följt polisens befallning att omedelbart lämna platsen. Hovrätten slår också fast att det inte har varit frågan om någon nödsituation och dömer därför alla tilltalade för ohörsamhet mot ordningsmakten.

– Högsta domstolen har nyligen uttalat att det är ytterst sällsynt att en gärning kan anses tillåten med hänvisning till hot mot mer övergripande intressen, i detta fall miljön. Hovrätten har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning, säger Erik Silvén Möller.

Påföljderna bestäms till dagsböter men eftersom de flesta tilltalade har varit frihetsberövade i cirka en månad anses i dessa fall böterna helt erlagda.

De båda nämndemännen var skiljaktiga och ville fastställa tingsrättens fällande dom för sabotage. I övrigt var de eniga med majoriteten.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.