File: 
Data: 
Upphovsman: 
ECMA

ECMA antyder att det är marknads­missbruk att småsparare koordinerar attacker mot blankare i sociala medier, vilket FI "instämmer i". Det finns dock inget förbud mot agerandet i svensk lag, där det krävs falskt eller vilseledande agerande för att dömas.