File: 
Data: 
Upphovsman: 
Tiktok

Arabens landsmän var oeniga om lämpligheten i uppträdandet.