Upphovsman: 
Baltic Development Forum

UPPDRAGSGIVARE: Regeringen gav Brå och konstitutionsutskottet i uppdrag att utreda det så kallade näthatet.