Upphovsman: 
Nasa

Illustration över en tänkt jordliknande planet i ett annat solsystem.