Upphovsman: 
Polisen

Strax innan dess hade polismannen släppt taget om Ahmad för att försöka hjälpa de skadade.