Upphovsman: 
Riksdagen

Hanna Wigh varnar för utvecklingen inom SD.