Upphovsman: 
Youtube
Rättigheter: 

Awad Hersi (MP) hade svårt både med svenska språket och att svara på frågor.