Upphovsman: 
Privat

Gunnar Sjöberg med en urblekt svensk flagga.