Upphovsman: 
Google Maps

Folkskolan i Brunnslöv är numera boende för flyktingbarn.