Upphovsman: 
Youtube

Tobias Hübinette får skattemedel för att forska om "att rasialisera Sverige".