Upphovsman: 
Facebook/FT Bild
Rättigheter: 

Peter Springare ska anmälas för att ha påpekat att nästan alla grova brott begås av invandrare.