Upphovsman: 
Flashback

Victoria Kawesa har flera islamistiska vänner på Facebook.