Upphovsman: 
Lars Gåre

En vänsterextremist bär på en gatsten under lördagens upplopp i Stockholm.