Upphovsman: 
flöschen
Bildkälla: 
https://www.flickr.com/photos/floeschen/3593905215/

VÄNDER: Stockholms brantaste gata lutar 22 procent – lika mycket som bostadspriserna har ökat sedan början av 2015 i länet.