Upphovsman: 
Polisen

Från polisens förundersökningsprotokoll.