Upphovsman: 
politik.in2pic.com

Riksdagen biföll motioner mot barnäktenskap och månggifte – trots att S, V och MP röstade emot.