Upphovsman: 
TV4/Bonnier

BLUFF: Ordet "USA" byttes ut mot "Ryssland, Iran och regimen" i TV4:s falska översättning.