Upphovsman: 
AFS
Rättigheter: 

Kasselstrand och Jansson träffar företrädare för Alternativ för Tyskland i Moskva.