Upphovsman: 
Polisen

Kommentaren som 44-åringen döms för.