Upphovsman: 
Riksdagen

Från omröstningen i riksdagen idag.