Upphovsman: 
Youtube/Twitter

Anders Lindberg avfärdar nu sina kritiker som SD-troll.