Upphovsman: 
LAPD

Faktabladet från Los Angeles polismyndighet LAPD ger en dyster bild av integrationen.