Upphovsman: 
Polisen/Jimmy Seiersen

Inlägget som Lunds tingsrätt dömer mannen för.