Upphovsman: 
News Øresund - Johan Wessman

Stefan Löfven är redo.