Upphovsman: 
Tomasz Sulej

Studenter arbetar på att frilägga fossil på utgrävningsplatsen i Lisowice.