Upphovsman: 
Fredrik Hjerling/MP

Sekulära muslimer är ense om att ministern Mehmed Kaplan är islamist, enligt Nalin Pekgul.