Upphovsman: 
Lars Engström

Bergsjön i Göteborg fortfarande ett "utsatt område".