Upphovsman: 
SVT

"Det är faktiskt är det vi håller på att göra och då måste vi förhålla oss till det", säger Jim Frölander till "Uppdrag granskning". Kommunen räknar med att åtminstone 80 procent av tredje världen-invandrarna lever på bidrag – och att många av dem aldrig någonsin kommer att arbeta.