Upphovsman: 
Polisen

Polisens tidigare fantombild av mannen.