Upphovsman: 
THAILAND DNP

Elefanterna uppges ha försökt hjälpa varandra att rädda en unge.